Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:47 PM Последна модификация: 4/3/2015 10:53:28 AM

04.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0010
Открита процедура с предмет: „Изграждане на обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование” финансирана със средства от ОПАК
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.5.2015 г. 17:30 ч.
5 Дата на създаване: 4/3/2015 10:53:28 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.