МОН-2019-0004

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/5/2019 1:56:29 PM Последна модификация: 4/30/2019 11:59:35 AM

„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus, Analytical report Scopus, Expert Look up и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“

[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 8.2.2019 г. 17:30

(157 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 2/5/2019 4:05:03 PM

(1 MB)
Покана 2 Дата на публикуване: 2/5/2019 4:05:29 PM

(292 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 3 Дата на публикуване: 3/19/2019 3:46:26 PM

(165 KB)
Протокол на комисия 4 Дата на публикуване: 3/22/2019 3:55:07 PM

(196 KB)
Доклад на комисия 5 Дата на публикуване: 3/22/2019 3:55:32 PM

(72 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 3/22/2019 3:56:01 PM

(8 MB)
Договор №Д01-59/18.04.2019 г. 7 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:52:14 AM

(191 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:53:09 AM

(4 MB)
Договор №Д01-60/18.04.2019 г. 9 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:57:30 AM

(191 KB)
Обявление за възложена поръчка 10 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:58:24 AM

(3 MB)
Договор №Д01-61/18.04.2019 г. 11 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:59:06 AM

(191 KB)
Обявление за възложена поръчка 12 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:59:35 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.