Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:47 PM Последна модификация: 10/29/2014 11:59:19 AM

10.2014-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2014-0001
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Осигуряване на свързаност на българските училища и научни институти към Пан-европейската научно изследователска комуникационна мрежа GEANT”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 13.11.2014 г. 17:30 ч.
1 Дата на създаване: 10/29/2014 11:59:19 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.