Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:48 PM Последна модификация: 9/3/2015 2:10:29 PM

09.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0029
„Осигуряване на персонал, извън нормативно утвърдената численост на Министерството на образованието и науката, за нуждите на МОН и проекти, по които МОН е бенефициент”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2015 г. 17:30 ч.
10 Дата на създаване: 9/3/2015 2:10:29 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.