МОН-2019-0047

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/1/2019 10:47:34 AM Последна модификация: 2/26/2020 10:00:03 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 187 броя работни станции (настолни) – ТИП 1

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30

(79 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/1/2019 10:49:18 AM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/1/2019 10:49:54 AM

(448 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/27/2019 6:41:18 PM

(69 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/27/2019 6:41:48 PM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/23/2019 10:55:50 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/23/2019 10:56:21 AM

(149 KB)
Информация за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 2/26/2020 10:00:03 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.