МОН-2019-0057

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/4/2019 1:03:03 PM Последна модификация: 2/3/2020 11:08:02 AM

Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.12.2019 г. 23:59

(111 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/4/2019 1:15:44 PM

(56 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 12/4/2019 1:16:06 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/17/2019 4:44:02 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 1/7/2020 1:29:38 PM

(989 KB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 1/7/2020 1:49:53 PM

(4 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 2/3/2020 11:07:21 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 2/3/2020 11:08:02 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.