МОН-2018-0022

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/5/2018 10:24:05 AM Последна модификация: 8/10/2020 3:10:21 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.6.2018 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/5/2018 10:25:48 AM

(53 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 6/5/2018 10:26:11 AM

(49 KB)
Образци 3 Дата на публикуване: 6/5/2018 10:27:24 AM

(2 MB)
Протокол на комисия 4 Дата на публикуване: 7/2/2018 10:36:21 AM

(2 MB)
Доклад на комисия 5 Дата на публикуване: 7/2/2018 10:37:10 AM

(912 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 7/2/2018 10:37:37 AM

(4 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 8/3/2018 10:28:12 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 8/3/2018 10:29:23 AM

(160 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 8/10/2020 3:10:21 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator13012023:102858.