МОН-2018-0003

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/2/2018 9:38:40 AM Последна модификация: 1/10/2019 1:40:42 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.2.2018 г. 17:30

(119 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 2/2/2018 9:40:20 AM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 2/2/2018 9:40:49 AM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 2/19/2018 2:25:38 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 2/19/2018 2:26:01 PM

(889 KB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 2/19/2018 2:26:22 PM

(5 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 3/14/2018 10:39:14 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 3/14/2018 10:39:48 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 1/10/2019 1:40:42 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.