МОН-2020-0003

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/27/2020 5:20:06 PM Последна модификация: 7/31/2020 11:06:35 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.4.2020 г. 17:30

(213 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/27/2020 5:40:42 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/27/2020 5:41:12 PM

(545 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/7/2020 1:32:49 PM

(286 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 4/7/2020 1:33:25 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 5/18/2020 11:13:35 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 5/18/2020 11:14:00 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 7/31/2020 11:06:35 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.