МОН-2019-0062

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/17/2019 3:45:05 PM Последна модификация: 3/16/2020 4:35:37 PM

Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни и сесия август-септември, на национално външно оценяване след IV клас, след VII клас и след X клас за учебната 2019/2020 година

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.1.2020 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:45:23 PM

(7 MB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:45:46 PM

(14 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:46:12 PM

(10 MB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:46:36 PM

(298 KB)
Образци 5 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:48:12 PM

(90 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 6 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:48:41 PM

(147 KB)
ЕЕДОП в XML формат 7 Дата на публикуване: 12/20/2019 1:49:01 PM

(2 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 1/22/2020 4:16:31 PM

(441 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 9 Дата на публикуване: 1/31/2020 10:46:00 AM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 2/10/2020 11:31:01 AM

(1 MB)
Протокол № 3 от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 2/10/2020 11:31:31 AM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 2/10/2020 11:32:13 AM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 13 Дата на публикуване: 2/10/2020 11:32:51 AM

(44 MB)
Договор 14 Дата на публикуване: 3/16/2020 4:34:17 PM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 15 Дата на публикуване: 3/16/2020 4:35:37 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.