МОН-2018-0035

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/18/2018 7:45:26 PM Последна модификация: 4/19/2019 10:21:43 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30

(65 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:46:18 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:46:45 PM

(179 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:18:34 PM

(79 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:19:03 PM

(607 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:08:44 AM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:09:34 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 4/19/2019 10:21:43 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.