МОН-2019-0026

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/21/2019 3:52:40 PM Последна модификация: 5/11/2020 11:56:43 AM

„Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.7.2019 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 6/24/2019 12:29:08 PM

(9 MB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 6/24/2019 12:29:37 PM

(828 KB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 6/26/2019 10:16:06 AM

(289 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 6/26/2019 10:16:34 AM

(147 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 6/26/2019 10:17:01 AM

(246 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 6/26/2019 10:17:32 AM

(94 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 6/26/2019 10:18:28 AM

(155 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 6/26/2019 10:18:50 AM

(570 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 8/12/2019 4:33:54 PM

(51 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 10 Дата на публикуване: 9/12/2019 3:59:30 PM

(617 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 10/3/2019 5:17:21 PM

(179 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 10/3/2019 5:19:00 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 10/3/2019 5:19:55 PM

(141 KB)
Решение за избор на изпълнител 14 Дата на публикуване: 10/3/2019 5:20:46 PM

(8 MB)
Договор 15 Дата на публикуване: 11/14/2019 10:42:24 AM

(409 KB)
Обявление за възложена поръчка 16 Дата на публикуване: 11/14/2019 10:43:31 AM

(372 KB)
Обявление за изменение 17 Дата на публикуване: 5/11/2020 11:50:48 AM

(546 KB)
Допълнително споразумение от 30.04.2020 г. 18 Дата на публикуване: 5/11/2020 11:56:43 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.