МОН-2019-0030

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/7/2019 2:18:56 PM Последна модификация: 7/22/2020 11:11:12 AM

„Наемане на система за централизирано управление и поддръжка на печатната среда в Министерство на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.9.2019 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:31:56 PM

(8 MB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:34:33 PM

(61 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:45:37 PM

(571 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:48:55 PM

(405 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:50:44 PM

(97 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:52:52 PM

(93 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:54:51 PM

(156 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:57:00 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 9/19/2019 3:14:44 PM

(3 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 9/19/2019 3:16:50 PM

(388 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 11 Дата на публикуване: 10/1/2019 9:24:29 AM

(223 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 10/10/2019 9:42:51 AM

(477 KB)
Доклад от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 10/10/2019 9:46:27 AM

(72 KB)
Решение за избор на изпълнител 14 Дата на публикуване: 10/10/2019 9:49:04 AM

(53 MB)
Договор 15 Дата на публикуване: 11/28/2019 4:19:38 PM

(6 MB)
Обявление за възложена поръчка 16 Дата на публикуване: 11/28/2019 4:21:10 PM

(918 KB)
Допълнително споразумение от 15.07.2020 г. 17 Дата на публикуване: 7/22/2020 11:09:47 AM

(2 MB)
Обявление за изменение на обществена поръчка 18 Дата на публикуване: 7/22/2020 11:11:12 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.