МОН-2019-0050

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/1/2019 5:00:14 PM Последна модификация: 6/11/2020 12:12:37 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 2000 бр. интерактивни дисплея тип 4 по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30

(105 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/1/2019 5:01:53 PM

(34 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/1/2019 5:03:22 PM

(353 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/21/2019 4:17:18 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/21/2019 4:17:45 PM

(7 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:23:18 AM

(185 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:23:47 AM

(150 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 6/11/2020 12:12:37 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.