МОН-2018-0033

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/18/2018 7:38:06 PM Последна модификация: 4/19/2019 10:20:48 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 4 „Доставка на автобуси с от 14+1 до 16+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30

(66 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:39:02 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:39:25 PM

(165 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:16:37 PM

(79 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:17:02 PM

(553 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:06:43 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:07:11 AM

(147 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 4/19/2019 10:20:48 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.