Дата на създаване: 10/24/2014 3:26:40 PM Последна модификация: 3/18/2016 11:02:50 AM

Вътрешни правила


(181 KB)
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Министерството на образованието и науката 1 Дата на публикуване: 10/24/2014 3:27:07 PM

(80 KB)
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на Министерството на образованието и науката 3 Дата на публикуване: 12/29/2014 11:59:30 AM

(578 KB)
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача на Министерството на образованието и науката от 16.11.2015 г. 4 Дата на публикуване: 11/18/2015 11:48:17 AM

(64 KB)
Заповед за изменение на Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в Министерството на образованието и науката 5 Дата на публикуване: 3/18/2016 11:02:50 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.