МОН-2019-0014

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/23/2019 2:32:28 PM Последна модификация: 1/15/2020 10:25:59 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 2 „Доставка на автобуси с от 9+1 до 16+1 места със задвижване на всички колела (4х4)“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30

(973 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:34:15 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:34:42 PM

(221 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:45:15 PM

(144 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:46:07 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 7/8/2019 11:42:13 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 7/8/2019 11:42:37 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/15/2020 10:25:59 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.