МОН-2019-0046

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/29/2019 2:51:45 PM Последна модификация: 1/7/2020 3:21:47 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 8.11.2019 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/29/2019 2:55:25 PM

(32 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 10/29/2019 2:55:48 PM

(254 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/14/2019 10:35:20 AM

(64 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/14/2019 10:36:33 AM

(2 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/9/2019 10:40:46 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/9/2019 10:41:10 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/7/2020 3:21:47 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.