МОН-2019-0033

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/15/2019 2:40:04 PM Последна модификация: 1/15/2020 3:32:42 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 190 бр. късофокусни прожектора

[Ограничена процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.8.2019 г. 17:30

(128 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 8/15/2019 2:41:12 PM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 8/15/2019 2:41:41 PM

(337 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 8/30/2019 11:32:33 AM

(61 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 8/30/2019 11:33:11 AM

(287 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 10/21/2019 10:36:49 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 10/21/2019 10:37:20 AM

(147 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/15/2020 3:32:42 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.