Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:51 PM Последна модификация: 6/13/2016 2:12:24 PM

06.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0022
„Осигуряването на достъп до информацията в електронната база данни Web of Science и свързаната към нея аналитична платформа InCites”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 22.6.2016 г. 17:30
29 Дата на създаване: 6/13/2016 2:12:24 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.