МОН-2019-0013

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/12/2019 3:37:18 PM Последна модификация: 7/8/2019 11:06:59 AM

„Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft и предоставяне на услуги от типа Premier Support Services и Професионални консултантски услуги, за нуждите на предучилищното и училищното образование в Република България”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.5.2019 г. 17:30

(231 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 4/15/2019 3:04:20 PM

(567 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 4/15/2019 3:04:52 PM

(2 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 4/16/2019 3:36:22 PM

(584 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 4/16/2019 3:36:46 PM

(363 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 4/16/2019 3:37:20 PM

(65 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 4/16/2019 3:37:49 PM

(85 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 4/16/2019 3:38:17 PM

(131 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 4/16/2019 3:38:49 PM

(133 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 9 Дата на публикуване: 4/16/2019 5:32:58 PM

(142 KB)
Становище на АОП за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП 10 Дата на публикуване: 4/16/2019 5:34:14 PM

(115 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (ІІ етап) 11 Дата на публикуване: 4/24/2019 5:48:53 PM

(302 KB)
Протокол №1 от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 5/29/2019 4:12:37 PM

(432 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 13 Дата на публикуване: 6/7/2019 3:50:00 PM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 6/13/2019 6:31:13 PM

(904 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 15 Дата на публикуване: 6/13/2019 6:32:57 PM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията 16 Дата на публикуване: 6/13/2019 6:33:47 PM

(712 KB)
Решение за избор на изпълнител 17 Дата на публикуване: 6/13/2019 6:34:37 PM

(9 MB)
Договор 18 Дата на публикуване: 7/8/2019 11:06:25 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 19 Дата на публикуване: 7/8/2019 11:06:59 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.