МОН-2019-0041

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/9/2019 1:56:51 PM Последна модификация: 12/23/2019 11:51:38 AM

„Доставка на софтуерни лицензи за централизирано управление и контрол на студентски общежития и столове”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30

(213 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/28/2019 10:33:49 AM

(207 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 10/28/2019 10:34:11 AM

(2 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 10/30/2019 1:59:46 PM

(289 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:00:22 PM

(104 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:00:48 PM

(15 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:01:11 PM

(87 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:19:34 PM

(150 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:20:03 PM

(127 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 9 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:20:39 PM

(128 KB)
Становище на АОП за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП 10 Дата на публикуване: 10/30/2019 2:21:11 PM

(108 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (ІІ етап) 11 Дата на публикуване: 11/7/2019 4:33:23 PM

(23 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 12 Дата на публикуване: 12/3/2019 4:18:38 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 12/6/2019 5:48:52 PM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 12/6/2019 5:49:23 PM

(925 KB)
Решение за избор на изпълнител 15 Дата на публикуване: 12/6/2019 5:49:45 PM

(28 MB)
Договор 16 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:51:08 AM

(188 KB)
Обявление за възложена поръчка 17 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:51:38 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.