МОН-2020-0030

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/6/2020 5:00:53 PM Последна модификация: 12/21/2020 11:38:51 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 934 броя преносими компютри – ТИП 2

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2020 г. 17:30

(775 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/6/2020 5:02:23 PM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/6/2020 5:04:46 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/20/2020 2:19:26 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/20/2020 2:20:13 PM

(1000 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/21/2020 11:38:26 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/21/2020 11:38:51 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.