Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:48 PM Последна модификация: 12/14/2015 10:37:58 AM

12.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0037
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 8.12.2015 г. 17:30 ч.
12 Дата на създаване: 12/1/2015 9:33:50 AM
МОН-2015-0038
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 8.12.2015 г. 17:30 ч.
13 Дата на създаване: 12/1/2015 11:40:19 AM
МОН-2015-0041
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.12.2015 г. 17:30 ч.
14 Дата на създаване: 12/14/2015 10:37:58 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.