МОН-2020-0017

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/26/2020 10:40:42 AM Последна модификация: 6/30/2022 2:51:20 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.7.2020 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/26/2020 10:43:55 AM

(36 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/26/2020 10:44:32 AM

(3 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/8/2020 4:11:47 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 7/8/2020 4:12:11 PM

(6 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 7/30/2020 10:25:06 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 7/30/2020 10:25:46 AM

(364 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 6/30/2022 2:51:20 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.