Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:56 PM Последна модификация: 4/27/2017 10:21:49 AM

04.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0017
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Web of Science и свързаната към нея аналитична платформа InCites собственост на Clarivate Analytics“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 18.4.2017 г. 17:30
53 Дата на създаване: 4/11/2017 10:12:31 AM
МОН-2017-0020
„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по четири обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2017 г. 17:30
54 Дата на създаване: 4/27/2017 10:21:49 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.