МОН-2019-0064

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/30/2019 11:42:58 AM Последна модификация: 3/27/2020 4:12:24 PM

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Министерството на образованието и науката“

[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2020 г. 17:30

(256 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:08:36 PM

(566 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:09:23 PM

(1 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:26:54 PM

(235 KB)
Техническа спецификация 4 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:27:38 PM

(132 KB)
Образци на документи 5 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:29:34 PM

(627 KB)
Проект на договор 6 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:46:39 PM

(86 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:55:37 PM

(140 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 12/30/2019 6:56:39 PM

(175 KB)
Разяснение от 07.01.2020 г. 9 Дата на публикуване: 1/7/2020 3:05:04 PM

(623 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 1/30/2020 4:29:32 PM

(61 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 11 Дата на публикуване: 2/7/2020 5:11:32 PM

(2 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 2/14/2020 3:10:39 PM

(283 KB)
Решение за избор на изпълнител 13 Дата на публикуване: 2/14/2020 3:12:52 PM

(12 MB)
Договор 14 Дата на публикуване: 3/27/2020 4:10:58 PM

(399 KB)
Обявление за възложена поръчка 15 Дата на публикуване: 3/27/2020 4:12:24 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.