Дата на създаване: 2/26/2019 11:29:55 AM Последна модификация:

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документациите

„Разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)“

„Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на X клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи“

„Платформа за управление и отчитане на дейности по проект - „Образование за утрешния ден“

„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни и сесия август-септември, на национално външно оценяване след IV клас, след VII клас и след X клас за учебната 2019/2020 година“

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.