МОН-2018-0011

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/22/2018 11:42:47 AM Последна модификация: 3/21/2019 9:21:28 AM

„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“

[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30

(156 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/22/2018 12:08:21 PM

(3 MB)
Покана 2 Дата на публикуване: 3/22/2018 12:08:44 PM

(154 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 3 Дата на публикуване: 5/18/2018 12:33:38 PM

(1 MB)
Протокол на комисия 4 Дата на публикуване: 5/23/2018 11:41:44 AM

(1 MB)
Доклад на комисия 5 Дата на публикуване: 5/23/2018 11:42:18 AM

(820 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 5/23/2018 11:42:44 AM

(17 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 7/12/2018 5:01:34 PM

(178 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 7/12/2018 5:02:36 PM

(1 MB)
Договор 9 Дата на публикуване: 7/12/2018 5:04:26 PM

(178 KB)
Обявление за възложена поръчка 10 Дата на публикуване: 7/12/2018 5:05:18 PM

(151 KB)
Обявление за приключване на договор Д01-109/20.06.2018 г. 11 Дата на публикуване: 3/21/2019 9:20:55 AM

(151 KB)
Обявление за приключване на договор Д01-110/20.06.2018 г. 12 Дата на публикуване: 3/21/2019 9:21:28 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.