МОН-2019-0031

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/12/2019 4:48:00 PM Последна модификация: 10/18/2019 2:44:08 PM

Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на "Европейски конкурс за млади учени 2019 - EUCYS2019“ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

[Пряко договаряне]

(378 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:20:14 PM

(8 MB)
Договор 2 Дата на публикуване: 9/10/2019 6:27:58 PM

(464 KB)
Обявление за възложена поръчка 3 Дата на публикуване: 9/10/2019 6:29:26 PM

(162 KB)
Обявление за приключване на договор 4 Дата на публикуване: 10/18/2019 2:44:08 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.