МОН-2019-0060

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/9/2019 5:52:47 PM Последна модификация: 2/14/2020 3:21:35 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2019 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/9/2019 5:54:08 PM

(52 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 12/9/2019 5:54:31 PM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/20/2019 5:24:09 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/20/2019 5:24:34 PM

(15 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 2/14/2020 3:21:13 PM

(394 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 2/14/2020 3:21:35 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.