МОН-2019-0049

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/1/2019 10:57:59 AM Последна модификация: 5/13/2020 11:11:04 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 527 броя преносими компютри – ТИП 2

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30

(83 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/1/2019 10:58:58 AM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/1/2019 10:59:29 AM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/15/2019 5:13:20 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/15/2019 5:13:51 PM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/23/2019 10:59:55 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:00:33 AM

(147 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 5/13/2020 11:11:04 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.