МОН-2018-0037

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/20/2018 10:00:17 AM Последна модификация: 4/30/2019 11:46:07 AM

„Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2019 г. 17:30

(244 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/27/2018 10:59:31 AM

(604 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 12/27/2018 10:59:56 AM

(3 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 12/27/2018 11:00:21 AM

(170 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 12/27/2018 11:04:16 AM

(1 MB)
Образци 5 Дата на публикуване: 12/27/2018 11:05:21 AM

(88 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 6 Дата на публикуване: 12/27/2018 11:05:48 AM

(132 KB)
ЕЕДОП в XML формат 7 Дата на публикуване: 12/27/2018 11:06:17 AM

(8 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 2/15/2019 5:54:33 PM

(37 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 9 Дата на публикуване: 3/18/2019 3:11:47 PM

(296 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 3/27/2019 4:24:27 PM

(137 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 3/27/2019 4:24:59 PM

(478 KB)
Доклад от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 3/27/2019 4:25:34 PM

(216 KB)
Решение за избор на изпълнител 13 Дата на публикуване: 3/27/2019 4:26:07 PM

(3 MB)
Договор 14 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:44:13 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 15 Дата на публикуване: 4/30/2019 11:46:07 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.