МОН-2019-0025

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/21/2019 2:42:01 PM Последна модификация: 5/19/2021 1:47:00 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 6: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/21/2019 2:43:18 PM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/21/2019 2:43:40 PM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/11/2019 4:17:10 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 7/11/2019 4:25:16 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 7/11/2019 4:26:23 PM

(595 KB)
Договор 6 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:04:15 PM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 8/12/2019 5:06:08 PM

(2 MB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 5/19/2021 1:47:00 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.