МОН-2019-0061

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/11/2019 9:58:43 AM Последна модификация: 1/29/2020 12:27:44 PM

„Издаване, зареждане и предоставяне на превозни документи за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерство на образованието и науката“

[Пряко договаряне]

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/11/2019 11:37:34 AM

(5 MB)
Договор 2 Дата на публикуване: 1/29/2020 12:27:20 PM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 3 Дата на публикуване: 1/29/2020 12:27:44 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.