Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:57 PM Последна модификация: 9/25/2017 3:47:29 PM

09.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0034
„Предоставяне на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 3.10.2017 г. 17:30 ч.
64 Дата на създаване: 9/12/2017 3:55:47 PM
МОН-2017-0036
„Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.11.2017 г. 17:30
65 Дата на създаване: 9/25/2017 3:47:29 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.