МОН-2020-0027

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/8/2020 2:58:44 PM Последна модификация: 1/15/2021 1:29:28 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 100 бр. късофокусни прожектора

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020 г. 17:30

(747 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/8/2020 2:59:53 PM

(34 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 10/8/2020 3:00:17 PM

(5 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 10/26/2020 2:06:27 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 10/26/2020 2:06:50 PM

(904 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 11/16/2020 10:30:38 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 11/16/2020 10:31:40 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/15/2021 1:29:28 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.