МОН-2018-0034

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/18/2018 7:41:53 PM Последна модификация: 7/1/2019 2:12:38 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 5 „Доставка на автобуси с от 17+1 до 22+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30

(66 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:42:45 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 12/18/2018 7:43:06 PM

(178 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:17:35 PM

(79 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/20/2018 6:17:58 PM

(535 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:07:43 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 1/4/2019 11:08:12 AM

(153 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 7/1/2019 2:12:38 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.