МОН-2020-0020

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 7/9/2020 3:13:59 PM Последна модификация: 8/13/2020 10:30:57 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 180 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от IP камери за наблюдение и видео сървъри

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.7.2020 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 7/9/2020 3:18:31 PM

(32 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 7/9/2020 3:18:56 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/23/2020 5:31:31 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 7/23/2020 5:31:55 PM

(932 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 8/7/2020 10:26:02 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 8/7/2020 10:26:36 AM

(150 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 8/13/2020 10:30:57 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.