МОН-2020-0004

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/27/2020 5:21:52 PM Последна модификация: 5/18/2020 11:16:34 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.4.2020 г. 17:30

(218 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/27/2020 5:41:52 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/27/2020 5:42:21 PM

(435 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/7/2020 1:29:13 PM

(245 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 4/7/2020 1:29:56 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 5/18/2020 11:16:05 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 5/18/2020 11:16:34 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.