МОН-2019-0006

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/25/2019 5:33:17 PM Последна модификация: 4/24/2019 5:56:59 PM

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката“

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 11.3.2019 г. 17:30

(2 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 2 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:00:03 AM

(1 MB)
Покана 3 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:06:04 AM

(139 KB)
Техническа спецификация 4 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:06:28 AM

(50 KB)
ЕЕДОП 5 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:07:15 AM

(18 KB)
Образец на Техническо предложение 6 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:07:50 AM

(16 KB)
Образец на Ценово предложение 7 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:08:17 AM

(206 KB)
Проект на договор 8 Дата на публикуване: 2/26/2019 11:08:49 AM

(500 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 3/14/2019 4:33:40 PM

(45 KB)
Съобщение за промяна на датата за провеждане на преговори 10 Дата на публикуване: 3/18/2019 10:18:47 AM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 3/28/2019 5:15:38 PM

(472 KB)
Доклад от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 3/28/2019 5:16:05 PM

(108 KB)
Решение за избор на изпълнител 13 Дата на публикуване: 3/28/2019 5:16:30 PM

(11 MB)
Договор 14 Дата на публикуване: 4/24/2019 5:53:22 PM

(185 KB)
Обявление за възложена поръчка 15 Дата на публикуване: 4/24/2019 5:56:59 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.