Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:53 PM Последна модификация: 10/14/2016 11:08:28 AM

10.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0038
„Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), ScienceDirect и SCOPUS”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 21.10.2016 г. 17:30
38 Дата на създаване: 10/14/2016 11:08:28 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.