МОН-2019-0054

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/21/2019 2:18:14 PM Последна модификация: 2/26/2020 10:15:37 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 3 „Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура“ - надграждане на платформата за управление на бекъп и архивиране - лицензи за виртуална среда

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30

(80 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/21/2019 2:20:40 PM

(31 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/21/2019 2:21:15 PM

(169 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/3/2019 6:21:46 PM

(69 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/3/2019 6:22:07 PM

(3 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:17:24 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:17:46 AM

(148 KB)
Информация за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 2/26/2020 10:15:37 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.