МОН-2019-0005

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/12/2019 3:31:39 PM Последна модификация: 2/3/2020 4:32:07 PM

„Доставка и монтаж на техническо оборудване за нуждите на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.3.2019 г. 17:30

(2 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:28:02 PM

(200 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:28:26 PM

(1 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:28:50 PM

(59 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:29:15 PM

(79 KB)
Образци 5 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:29:40 PM

(82 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 6 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:30:02 PM

(103 KB)
ЕЕДОП в XML формат 7 Дата на публикуване: 2/15/2019 3:30:23 PM

(183 KB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 8 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:29:10 AM

(1 MB)
Променена документация 9 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:29:37 AM

(766 KB)
Протокол от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 4/4/2019 2:41:13 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 4/4/2019 2:43:25 PM

(639 KB)
Решение за избор на изпълнител 12 Дата на публикуване: 4/4/2019 2:44:49 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 11/8/2019 11:30:06 AM

(895 KB)
Доклад от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 11/8/2019 11:30:38 AM

(749 KB)
Решение за избор на изпълнител 15 Дата на публикуване: 11/8/2019 11:31:07 AM

(2 MB)
Договор 16 Дата на публикуване: 12/16/2019 11:52:26 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 17 Дата на публикуване: 12/16/2019 11:53:04 AM

(150 KB)
Обявление за приключване на договор 18 Дата на публикуване: 2/3/2020 4:32:07 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.