МОН-2018-0028

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/19/2018 2:35:10 PM Последна модификация: 12/20/2018 10:53:06 AM

„Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития, с обновяване и разширяване на функционалности по отношение на студентското хранене”

[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:30

(5 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/19/2018 3:26:11 PM

(196 KB)
Покана 2 Дата на публикуване: 10/19/2018 3:26:36 PM

(1 MB)
Решение за прекратяване 3 Дата на публикуване: 11/28/2018 12:04:11 PM

(145 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол 4 Дата на публикуване: 11/29/2018 2:00:14 PM

(188 KB)
Обявление за възложена поръчка (прекратена) 5 Дата на публикуване: 12/20/2018 10:53:06 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.