МОН-2018-0007

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/1/2018 5:54:13 PM Последна модификация: 1/7/2019 2:25:52 PM

Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.4.2018 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/3/2018 1:48:01 PM

(214 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 3/3/2018 1:48:31 PM

(90 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 3/3/2018 1:49:43 PM

(46 MB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 3/3/2018 1:50:42 PM

(4 MB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 3/3/2018 1:51:18 PM

(111 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 3/3/2018 1:51:49 PM

(81 KB)
Разяснение относно подаване на ЕЕДОП 7 Дата на публикуване: 3/30/2018 4:47:29 PM

(87 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 8 Дата на публикуване: 3/30/2018 4:48:05 PM

(144 KB)
ЕЕДОП в XML формат 9 Дата на публикуване: 3/30/2018 4:48:36 PM

(729 KB)
Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП 10 Дата на публикуване: 3/30/2018 4:49:01 PM

(4 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 7/9/2018 4:25:04 PM

(214 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 12 Дата на публикуване: 7/20/2018 2:10:04 PM

(11 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 7/31/2018 10:45:52 AM

(8 MB)
Оценъчни листове 14 Дата на публикуване: 7/31/2018 10:47:17 AM

(15 MB)
Доклад от работата на комисията 15 Дата на публикуване: 7/31/2018 10:48:21 AM

(2 MB)
Решение за избор на изпълнител 16 Дата на публикуване: 7/31/2018 10:48:49 AM

(36 MB)
Договор 17 Дата на публикуване: 9/13/2018 2:54:13 PM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 18 Дата на публикуване: 9/13/2018 2:55:35 PM

(4 MB)
Договор за подизпълнение 19 Дата на публикуване: 1/7/2019 2:25:52 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.