МОН-2019-0027

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 7/12/2019 2:03:33 PM Последна модификация: 10/25/2019 10:45:33 AM

„Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на висшите училища и научните институти в Република България”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.8.2019 г. 17:30

(228 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 7/15/2019 10:57:46 AM

(558 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 7/15/2019 10:59:54 AM

(2 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 7/17/2019 12:11:35 PM

(202 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 7/17/2019 12:12:04 PM

(60 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 7/17/2019 12:12:33 PM

(60 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 7/17/2019 12:12:58 PM

(93 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 7/17/2019 12:13:28 PM

(145 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 7/17/2019 12:13:56 PM

(25 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 9 Дата на публикуване: 8/20/2019 1:49:02 PM

(427 KB)
Протокол от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 8/26/2019 3:56:24 PM

(336 KB)
Доклад от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 8/26/2019 3:56:56 PM

(76 KB)
Решение за избор на изпълнител 12 Дата на публикуване: 8/26/2019 3:57:20 PM

(4 MB)
Договор 13 Дата на публикуване: 10/25/2019 10:45:03 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 14 Дата на публикуване: 10/25/2019 10:45:33 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.