Дата на създаване: 10/24/2014 3:25:50 PM Последна модификация: 5/26/2022 9:46:21 AM

Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
2014-Процедури по ЗОП

2015-Процедури по ЗОП

2016-Процедури по ЗОП

2017-Процедури по ЗОП

2018-Процедури по ЗОП

2019-Процедури по ЗОП

2020-Процедури по ЗОП

2021-Процедури по ЗОП

МОН-2022-0001
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на национална програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 18.2.2022 г. 17:30
251 Дата на създаване: 2/8/2022 1:25:16 PM
МОН-2022-0002
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 50 броя преносими компютри – ТИП 1
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 18.4.2022 г. 17:30
252 Дата на създаване: 4/8/2022 4:55:42 PM
МОН-2022-0003
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 60 броя работни станции (настолни) – ТИП 1
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.4.2022 г. 17:30
253 Дата на създаване: 4/11/2022 3:01:40 PM
МОН-2022-0004
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 1 брой работна станция (настолна) – ТИП 1
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.4.2022 г. 17:30
254 Дата на създаване: 4/14/2022 10:07:29 AM
МОН-2022-0005
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 1 брой преносим компютър – ТИП 3
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.4.2022 г. 17:30
255 Дата на създаване: 4/14/2022 10:37:21 AM
МОН-2022-0006
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 265 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола с възможност за трансфер и обработка на данни към/от клауд базирани конзоли
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.6.2022 г. 17:30
256 Дата на създаване: 5/26/2022 9:46:21 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.