Дата на създаване: 10/24/2014 3:25:50 PM Последна модификация: 6/15/2021 5:24:44 PM

Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
2014-Процедури по ЗОП

2015-Процедури по ЗОП

2016-Процедури по ЗОП

2017-Процедури по ЗОП

2018-Процедури по ЗОП

2019-Процедури по ЗОП

2020-Процедури по ЗОП

МОН-2021-0001
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран със средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 18.3.2021 г. 17:30
229 Дата на създаване: 3/8/2021 3:24:47 PM
МОН-2021-0002
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 265 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола с възможност за трансфер и обработка на данни към/от клауд базирани конзоли
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.3.2021 г. 17:30
230 Дата на създаване: 3/11/2021 10:48:16 AM
МОН-2021-0003
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 360 бр. интерактивни дисплея тип 4
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.3.2021 г. 17:30
231 Дата на създаване: 3/11/2021 3:30:23 PM
МОН-2021-0004
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 23:59
232 Дата на създаване: 3/17/2021 2:57:46 PM
МОН-2021-0005
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 5 броя преносими компютри – ТИП 1 за нуждите на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран със средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 17:30
233 Дата на създаване: 3/18/2021 9:48:41 AM
МОН-2021-0006
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 2 броя преносими компютри – ТИП 3 за нуждите на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран със средства по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 17:30
234 Дата на създаване: 3/18/2021 9:54:21 AM
МОН-2021-0007
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 100 бр. стационарни интерактивни дъски
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 17:30
235 Дата на създаване: 3/19/2021 5:13:11 PM
МОН-2021-0008
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 100 бр. късофокусни прожектора
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 17:30
236 Дата на създаване: 3/19/2021 5:16:23 PM
МОН-2021-0009
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 150 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 17:30
237 Дата на създаване: 3/19/2021 5:19:23 PM
МОН-2021-0010
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 5 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2021 г. 17:30
238 Дата на създаване: 4/2/2021 10:43:52 AM
МОН-2021-0011
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Комуникации и сигурност“ - доставка на дистрибуционен комутатор тип 3 – 4 броя, комутатор за достъп тип 3 – 4 броя
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2021 г. 17:30
239 Дата на създаване: 4/2/2021 4:27:21 PM
МОН-2021-0012
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 3 „Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура“ - доставка на на допълнително дисково шаси - ТИП 1 – 2 броя, допълнително дисково шаси - ТИП 3 - 8 броя, разширяване на капацитета за съхранение - 2 броя, допълнително дисково шаси за устройство за съхранение на архиви – 2 броя (със завишени параметри), допълнителен модул за архивиране – 16 броя, допълнително дисково шаси за устройство за съхранение на архиви – 2 броя (без завишени параметри), надграждане на платформата за управление на бекъп и архивиране – лицензи за виртуална среда – 2 броя, разширение на платформата за управление на бекъп и архивиране – лицензи за капацитет – 2 броя
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2021 г. 17:30
240 Дата на създаване: 4/2/2021 5:17:36 PM
МОН-2021-0013
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех" с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.4.2021 г. 17:30
241 Дата на създаване: 4/12/2021 2:47:38 PM
МОН-2021-0014
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 109 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от IP камери за наблюдение и видео сървъри
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.6.2021 г. 17:30
242 Дата на създаване: 6/15/2021 5:24:44 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.