МОН-2016-0040

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/10/2016 3:32:16 PM Последна модификация: 1/23/2017 11:38:15 AM

„Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на образованието и науката в Република България”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2016 г. 17:30

(334 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 11/14/2016 5:06:26 PM

(554 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 11/14/2016 5:06:52 PM

(1 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 11/14/2016 5:23:50 PM

(26 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 11/14/2016 5:27:26 PM

(26 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 5 Дата на публикуване: 11/29/2016 2:26:13 PM

(470 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 12/6/2016 5:56:19 PM

(247 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 7 Дата на публикуване: 12/6/2016 5:56:41 PM

(330 KB)
Доклад от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 12/6/2016 5:57:03 PM

(60 KB)
Решение за избор на изпълнител 9 Дата на публикуване: 12/6/2016 6:03:32 PM

(610 KB)
Договор 10 Дата на публикуване: 1/23/2017 11:35:55 AM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 11 Дата на публикуване: 1/23/2017 11:38:15 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.