МОН-2020-0010

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2020 5:25:58 PM Последна модификация: 7/9/2020 10:39:44 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 3 „Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура“ - доставката на допълнителен модул за архивиране – 12 бр.

[Ограничена процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2020 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2020 5:27:13 PM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/2/2020 5:27:36 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 5/5/2020 2:58:27 PM

(539 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 5/5/2020 2:59:10 PM

(2 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 6/3/2020 10:34:05 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 6/3/2020 10:34:33 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 7/9/2020 10:39:44 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.